Besöksförbud till Hanko Boat Yard pga. Coronan!!!

26.03.2020

Tyvärr har även HBY nu blivit tvungna att förbjuda besök till varvet pga. det allt mer kritiska läget med Corona viruset.

Detta för att minimera riskerna att sprida smittan och möjliggöra för oss att sjösätta båtarna enligt överenskommen tidtabell med beställd arbeten gjorda.

Vi beklagar de eventuella besvär som beslutet leder till och hoppas att möjligast snart kunna upphäva besöksförbudet igen!