HBY's NYA TELEFONNUMROR 1.3.2020

27.02.2020

Vi ber er notera att våra telefonnumror ändrar från 1.3.2020 enligt följande:

Service                         0400 111201      Ny
Jari Nykänen               0400 111202      046 9228808
Ted Åkerlund              0400 111203      Ny
Nils Vatanen               0400 111204      Ny
Joachim Lindholm     0400 111205      040 5506909
Auli Lotta                     0400 111208      046 9228807
Andy Nyström            0400 111210       0500 851585

Hanko Boat Yard       010 5833760      Ändrar ej!