Slipvägen 5, 10900 Hangö

 010 583 3760

Kirjoita teksti tähän

Kirjoita teksti tähän

Besöksförbud till Hanko Boat Yard pga. Coronan!!!

Tyvärr har även HBY nu blivit tvungna att förbjuda besök till varvet pga. det allt mer kritiska läget med Corona viruset.

Detta för att minimera riskerna att sprida smittan och möjliggöra
för oss att sjösätta båtarna enligt överenskommen tidtabell med beställd
arbeten gjorda.

Vi beklagar de eventuella besvär som beslutet leder till och hoppas att möjligast snart kunna upphäva besöksförbudet igen!