Hallens säkerhet

Redan från planeringsskedet har säkerheten i Hanko Boat Yards hall prioriterats högt.

Båthallen är byggd enligt högsta säkerhetskrav. Då båten förvaras på rätt sätt under vintern fungerar den till belåtenhet under båtsäsongen.

Sprinkler och alarmanordning av hög kvalitet

Hallen är utrustad med känsliga sprinklers, “röksniffare” och alarmutrustning. Vattentanken som förser brandutrustningen med vatten är 240 m3.

De känsliga rökdetektorerna “sniffarna” alarmerar direkt till räddningsverket.

Bevakning

Vi har bandande kameraövervakning. Bevakningsföretaget besöker området under natten och alarmet är koplat till dem. Brandalarmet går direkt till räddningsverket.

Förvaring av gasflaskor

Gasflaskorna lösgörs från båtarna och förvaras i utrymmen som inte ligger fast i hallen.

Besök i båten

Det går att besöka båten under vår öppethållningstid.

Samarbete med försäkringsbolag

Hanko Boat Yard samarbetar med det flesta försäkringsbolagen.

Gröna värden

Vår tvättplats är utrustad med filtreringssystem. 

Vårt avfallssystem är genomfört av Molok. 

Spilloljan tas tillvara och levereras till vederbörlig instans för återvinning

Hallens uppvärmning

Hallen värms ekologiskt av den jordvärme som ackumuleras under den varma perioden av året. Hallens temperatur är +8 - +12 gradC. I servicehallen och kontoret används tilläggsvärme.

Belysningen är genomförd med LED-teknik.

Ta kontakt!