Båtsmansservice

Båtsmannen sköter din båt. | Hangö, Helsingfors

Mången båtägare vill överlämna sin båt i hemmahamnen för vinterförvaringen. Därifrån hämtar båtsmannen båten till HBY för vinterförvaring. Samtidigt kollar han att allt
fungerar som det skall. Om han upptäcker något problem meddelar han det till båtens ägare.

Vid överenskommen tid levererar båtsmannen båten till överenskommen plats. Båten är då servad och testad, och om så önskas även besiktad.

Hanko Boat Yard’s Båtsmansservice erbjuder allt detta under noggrann kontroll. Båtmansservicen hjälper båtägaren att fokusera på det viktigaste, att njuta av ett säkert och problemfritt båtliv under den härliga sommaren.